Reservoir


The Textile Industry Museum
21.8 - 2.10. 2022


I utstillinga Reservoar viser Løland nye arbeid som spring ut frå hans pågående undersøking av kropp som rom/rom som kropp, og tekstilet sitt skulpturelle potensiale. Tekstilar er manipulerte og bearbeidde, t.d klipy, rive og smelta, men i større grad enn tidlegare òg brukt direkte som readymade og element i skulpturelle strukturar. Kartong frå felleskapet sine papircontainarar er omdanna til temporære former, som arkitektoniske kroppar liggande på golvet, halvvegs opne halvvegs lukka, utan noko tilsynelatande funksjon utover å vere berende struktur for tekstilet som fullfører skulpturen si form. Løland si interesse i materialer og forskyvingar av deira materialitet, funksjon og verdi, er fundamentet i dei aktuelle arbeida som vert viste i utstillinga.Tuesday Oct 5 2021

Information                               Index